Martijn Schuppers

Bij het werk van Martijn Schuppers wordt in eerste instantie aan fotografie gedacht, aan enorm opgeblazen microscopische opnamen. Het is echter schilderkunst, hij gaat zijn doeken te lijf met in terpentine gedrenkte bezems, bubbeltjesplastic of gooit er in het wilde weg terpentine op.

Zoom inside out
Martijn Schuppers
Zoom inside out
Martijn Schuppers
Zoom inside out
Martijn Schuppers
Nr 0110
Martijn Schuppers