Wouter van Riessen op Rotterdam Contemporary

02 februari 2015

Van 4 tot en met 8 februari tonen wij nieuwe schilderijen van Wouter van Riessen op Rotterdam Contenmporary Artfair. Wouter heeft hierover een mooie toelichting geschreven.

De nieuwste serie schilderijen van Wouter van Riessen is gebaseerd op de zonnebloemen van Vincent Van Gogh, met name de drie versies van Vijftien zonnebloemen in een vaas uit 1888 en 1889, die zich in musea in Amsterdam, Londen en Tokyo bevinden. Iedere bloem bij Van Gogh heeft een eigen uitdrukking; sommige bloemen lijken verbaasd, vermoeid of stralen juist jeugdige nieuwsgierigheid uit. Ze wekken daarmee allerlei associaties op. Toen Van Riessen begon te schetsen ontstonden wekkers, lampen, vogels, cellen, bloedbanen en ogen als vanzelf. In plaats van een naturalistische kopie te maken, schildert Van Riessen subjectieve interpretaties. Hij laat zien hoe krachtig het fenomeen van associatie is en hoe uitgestrekt het veld van de verbeelding.

Het zelfportret heeft altijd een centrale plek in het werk van Van Riessen ingenomen. Zijn de zonnebloemen zelfportretten? De schilder zegt dat hij zich thuis voelt in de sfeer van de schilderijen, dat hij zichzelf er in kan herkennen. Wat is dat eigenlijk: een zelfportret? Het ontleden van het concept van het zelf is bij uitstek een artistieke uitdaging. Omdat het zo dicht bij staat, blijft het ongrijpbaar. Door de onontkoombare meerlagigheid is het alleen in metaforen en analogieën te benaderen. Associatie, het verbinden van de ene informatie met de andere, is in ieder geval essentieel voor hoe wij kunnen denken en voelen.

Terug naar Van Gogh. Door naar zijn werk te kijken, komt het in beweging, kan het samenkomen met eigen ervaringen en tot leven worden gewekt. Van Riessen laat zien wat er kan gebeuren als je tijd en aandacht geeft aan een beeld en je ermee verbindt. De verschillende variaties van Vijftien zonnebloemen in een vaas zijn te lezen als verschillende stemmingen waarin die schilderijen ervaren kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de schilderijen van Van Riessen op hun beurt ook weer voor zo een soort interpretatie openstaan.

Iedere moment dat je leeft, is een complex mengsel van allerlei indrukken. Er speelt zich simultaan van alles in je af: tegenstrijdige emoties, lichamelijke sensaties, vreemde invallen. In de bloemstillevens is dat ook zo. Iedere bloem heeft een eigen karakter, maar het boeket als geheel heeft dat ook. De verschillende bloemen hebben elk een eigen gezicht, maar die staan niet op zich zelf; ze vormen samen een geheel.