Kristina Schuldt

Kristina Schuldt (Moskou, 1982) woont en werkt in Leipzig. Terugekerend onderwerp in het werk van Schuldt is de onvolkomenheid. De verbanning uit de Hof van Eden, de ellende die door het eten van de appel eigenlijk nooit meer is verdwenen. Of preciezer nog: de constante strijd tussen mensen onderling, bijvoorbeeld die tussen de seksen. De strijd binnen in jezelf, ijdelheid; het gevecht om de macht. Op krachtige, expressieve manier schildert zij de mens. Het kennelijke plezier dat zij beleeft aan het schilderen van deze doeken, maakt die strijd bijna komisch, en daarmee draaglijk.Dat de figuur in het schilderij Kellnerin als ober aan het werk is, is duidelijk te zien aan de nette kleding en de verschillende borden die op de arm van het figuur lijken te zitten.

Kellnerin
Kristina Schuldt
Die Abraumerin
Kristina Schuldt
Beim Friseur
Kristina Schuldt
Blumen
Kristina Schuldt
Die Abraumerin
Kristina Schuldt
Trickbetrüger
Kristina Schuldt