Pop up

Centrale Bibliotheek Den Haag: werk van 'De Posthoorngroep', o.a. Will Leewens, Jan Roëde en Karel Bleijenberg
Bibliotheek Segbroek: idem
Spui 25, Amsterdam: Lisa van Casand en Komang Suaka