Kunstenaars van wie Heden werk in collectie heeft exposeren regelmatig in landelijke musea. De Amerikaanse kunstenaar Joseph Kosuth is daar één van. Zijn eerste conceptuele werk ‘One and Three Chairs’ (1965) is, naast werk van onder andere Rietveld, Christo en Hockney, nog tot 14 januari te zien in een tentoonstelling ter ere van ‘de stoel’ in het Centraal Museum Utrecht.  

De tentoonstelling ‘Stoel neemt Stelling’ brengt niet alleen hulde aan ‘de stoel’ als functioneel voorwerp of kunstobject, maar werpt ook licht op de filosofische vragen die een stoel kan oproepen. Kosuth’s eerste conceptuele werk uit 1965, ‘One and Three Chairs’, doet dat bij uitstek.
Met dit werk, dat is samengesteld uit een houten stoel, een foto van een stoel en een tekstuele definitie van een stoel, stelt Kosuth de wijsgerige vraag: is een foto van een stoel ook een stoel en is de definitie van een stoel ook een stoel? En: is een definitie van een stoel meer stoel dan een echte stoel of een foto ervan? Kosuth’s overpeinzigen over ‘Art As Idea As Idea’, die doen denken aan Plato’s ideeënleer, vinden uiteindelijk hun neerslag in ‘Art after Philosophy’ (1969). Zijn sterke filosofische oriëntatie leidt uiteindelijk tot werk dat uitsluitend nog uit tekst bestaat. Daarmee onttrekt Kosuth kunst aan de fysieke wereld en brengt hij deze onder in de wereld van ideeën.  Een treffend voorbeeld daarvan bevindt zich in de collectie van Heden: ‘Ex Libris Hegel’ (1991):   
‘Consciousness of self is in itself and for itself when and because it is in itself and for itself for another consciousness of self; in other words it is only by being recognized.
Hegel, Phenomenology of Mind’.

Joseph Kosuth (Toledo/VS, 1945) is een Amerikaans kunstenaar en fotograaf. Hij wordt gerekend tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de stroming ‘conceptual art’ uit de jaren ’60 en ’70. Hij publiceerde ‘Art after Philosophy’ (1969) en maakte recentelijk nog een documentaire over de ’master of ready made’, ‘Marcel Duchamp Art of the Possible’ (2020).

Werk van Kosuth bekijken of huren? Via deze link kom je bij het kunstwerk.