De tentoonstelling ‘Jemima de Jonge, Behind the Belly Button’ laat duidelijk zien dat ‘tekenen’ een cruciaal onderdeel is van De Jonge’s artistieke praktijk; vooral waar het gaat om uitdrukking van emoties en ontwikkeling van nieuwe ideeën.

De voor deze tentoonstelling geselecteerde tekeningen omvatten diverse technieken en onderwerpen die getuigen van de brede interesse van De Jonge als beeldmaker. In haar tekeningen ontstaan op schetsmatige wijze verhalen in 3d die soms terugkomen in de getoonde films en installaties. Maar evengoed functioneren deze tekeningen als zelfstandige kunstwerken waarin de artistieke doortastendheid van de kunstenaar besloten ligt.

De tentoonstelling is te zien tot en met 4 november. Klik hier voor de prijslijst.