Onderdeel van de tentoonstelling 'Art to make you travel' is de video 'Eat the Rich!' (2021).

Het werk van Valentino Russo (Rome, 1994) is geworteld in het hergebruik en de recontextualisering van beelden uit online bronnen die soms worden vermengd met origineel materiaal. Dit weerspiegelt de voortdurende recycling van visuele cultuur in onze door sociale media gedreven samenleving, waarbij de scheidslijnen tussen echt en nep, waar en onwaar, goed en fout vervagen.