Over Stichting Heden

Stichting Heden heeft een missie:

Kunst inspireert en verrijkt mensen. Wij nemen drempels weg om mensen toegang te bieden tot de
kunst van nu. Inspiratie is persoonlijk, daarom is onze benadering dat ook. Wij bieden ons publiek een
comfortabele en persoonlijke reis aan van naar kunst kijken, het ervaren, erover leren, het huren en het kopen.

Bij Heden kan iedereen kunst beleven, en bovendien op verschillende plekken; in onze
expositieruimtes aan de Denneweg in het centrum van Den Haag en aan de Doornstraat in
Scheveningen, maar ook thuis, op kantoor of online. Dit maakt ons uniek en
laagdrempelig. Heden kan dit voor een groot gedeelte zelf financieren door eigen inkomsten uit de
markt. Voor het gedeelte dat de markt niet opbrengt, zoeken we partners zoals de gemeente Den Haag.
Het gaat hierbij met name om tentoonstellingen en educatieve projecten.

Toegang bieden, dat staat centraal. Dat doen we niet alleen voor het publiek dat naar ons toe komt,
maar we gaan ook naar hen toe. We brengen de kunst actief onder de aandacht bij een breed publiek
door onze collectie elders in pop ups te laten zien. We maken bijvoorbeeld thematische
tentoonstellingen in het Atrium van het Haagse stadhuis en in de Openbare Bibliotheek en we staan op
kunstbeurzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. We richten ons op de bestaande vraag uit de
markt, maar proberen ook een nieuwe vraag te creëren. Dit doen we door een optimale presentatie,
heldere informatie en een intensief educatief programma voor jong en oud.

We onderscheiden ons door drie schijnbare tegenstellingen te overbruggen:

  • We bieden hoogwaardige kunst op een laagdrempelige manier.
  • We ambiëren een landelijke uitstraling om juist regionaal meer te kunnen bieden.
  • We zijn een culturele onderneming met oog voor omzet en het maatschappelijke belang van kunst.

Het gaat primair om ons publiek. Zij krijgen toegang tot de kunst door:

  • kunstwerken uit onze kunstuitleencollectie te huren en/of te kopen,
  • onze tentoonstellingen te bezoeken in de galerie,
  • onze lezingen en cursussen te volgen,
  • onze evenementen mee te maken en pop ups te bezoeken.

Dit zijn de hoofdactiviteiten van Heden. Deze activiteiten worden los van elkaar ook door andere
kunstinstellingen aangeboden, maar als gecombineerd aanbod is het uniek in Nederland en
waarschijnlijk ook daarbuiten. Het is van groot belang dat de activiteiten elkaar versterken. Zowel
artistiek inhoudelijk als commercieel moet het geheel groter zijn dan de som der delen. Commerciële
activiteiten staan in dienst van inhoudelijke en educatieve activiteiten, maar deze laatste kunnen niet
zonder de eerste.

Meerjarenbeleidsplan
Stichting Heden Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarig beleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en commerciële activiteiten in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag. De jaarverslagen zijn hieronder online raad te plegen.