Anatole de Benedictis

Anatole de Benedictis schept zijn eigen orde in een complexe werkelijkheid met een herkenbare beeldtaal die ruimte laat voor eigen interpretatie. De Benedictis maakt met zijn tekeningen verbanden tussen tekst en beeld zichtbaar. De tekeningen die hij maakt zijn vaak bestaande of zelf geconstrueerde plattegronden. Hiermee benadrukt hij het aanbrengen van structuur, een thema dat in zijn werk een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd schept hij regelmaat in een willekeur aan beelden. De beelden zijn flarden van de wereld om hem heen die hij inkadert en van een nieuwe interpretatie voorziet.

Beschikbare werken op aanvraag

Pagina's