Giovanni Palmieri

Het werk van Giovanni Palmieri grijpt terug op zijn jeugd in Paraguay en reflecteert op zijn keuze om naar Nederland te vertrekken. Identiteit, het gevoel van onbehagen en de worsteling om je ergens thuis te voelen zijn terugkerende thema’s in zijn werk. In deze tentoonstelling presenteert Palmieri fragmenten uit Paraguayaanse mythes, waarin hij verschillende personages naar voren laat komen. Deze mythische figuren zijn bedacht om mensen angst in te boezemen en om hun handelen te beïnvloeden.

Giovanni is in 2018 afgestudeerd aan de KABK te Den Haag, afdeling fotografie. 

Giovanni Palmieri

Exposities bij Heden