29 april 2009 t/m 24 mei 2009

Ad Dekkers

De problematiek betreffende de functie en het karakter van de lijn
 
Tekeningen
Ter gelegenheid van het afscheid van Michiel Morel als directeur, presenteert Heden een tentoonstelling met tekeningen van Ad Dekkers (1938-1974). Dekkers, wiens werk gerekend wordt tot de geometrisch abstracte kunst, is vooral in de laatste jaren (vanaf 1970) van zijn carrière gaan tekenen, toen de lijn steeds belangrijker werd in zijn werk. De rechte lijn. In zijn woorden: ‘een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten en ontstaat uit het zich voortbewegen van een punt.’
Afscheid Michiel Morel als directeur van Heden
Michiel Morel heeft op 1 mei jl. afscheid genomen als directeur van Heden. Morel werkte 35 jaar voor Heden; hij begon er in 1974 zo’n beetje in zijn eentje, toen Heden nog onder de naam Artoteek door het leven ging. Onder zijn leiding groeide Heden uit tot een vitaal kunstcentrum met 15 werk- nemers, dat tentoonstellingen, kunst- projecten en kunsteducatie vanuit vier locaties organiseert. Morel maakte tentoonstellingen over Haagse ‘zaken’ zoals Haagsche Nieuwen enHaagsche Kopstukken en met vele kunstenaars, waaronder Jan Andriesse, Teun Hocks, Piet Ouborg of Edwin Zwakman. Hij organiseerde talrijke missies naar niet-westerse landen. Sinds 2006 heeft Heden ook een ‘artist in residence’ programma voor Neder- landse kunstenaars in Indonesië. Deze tentoonstelling is een afscheidspresent uit dank en ter ere van het vele dat Michiel Morel betekend heeft voor Heden en de beeldende kunst in Den Haag.