14 april 2016 t/m 28 mei 2016

Ingrid Mol, Hollands Wild

Van 14 april tot en met 28 mei is bij Heden de tentoonstelling Hollands Wild, een project van Ingrid Mol. Er zijn keramieke beelden te zien van leden van het Koninklijk Huis en dieren die in Nederland in het wild leven. In de kelder is de manufactuur Beeldenhart waar Ingrid Mol tijdelijk haar eigen porseleinfabriek heeft.

Op de volgende data is Ingrid Mol aanwezig in de manufactuur Beeldenhart gevestigd in de kelder van Heden aan de Denneweg 14:
Vrijdag 22 april: 15.30 - 17 uur
Vrijdag 29 april: 11 - 13 uur
Woensdag 11 mei: 13 - 15 uur
2e pinksterdag 16 mei: 13 - 17 uur
Vrijdag 27 mei: 13 - 17 uur

Er is dan volop gelegenheid Ingrid te spreken over haar werk.

Namens Leon Beeldenhart lost Ingrid Mol een belofte in die door zijn betovergrootvader is gedaan aan koning Willem II. Het betrof het oprichten van een porseleinfabriek, een manufactuur. Zulke manufacturen bestonden in Duitsland ten behoeve van de adel. Het werd hoog tijd een dergelijke porseleinfabriek in Nederland op te richten. De kelder van Heden wordt tijdens de tentoonstelling van Ingrid Mol getransformeerd in de manufactuur Beeldenhart. Er worden beelden van de leden van de Koninklijke familie vervaardigd en tentoongesteld.

Tevens is een nieuwe serie beelden te zien van dieren die in Nederland in het wild voorkomen, zoals de haas en de vos. Dit in navolging van de opdracht die Keizer August de Sterke aan de porseleinfabriek in Meissen (Duitsland) gaf om porseleinen dieren te maken voor zijn paleis in Dresden.

Het werk van Ingrid Mol (1970) bestaat uit het bedenken van verhalen en personages. Ze maakt hierbij gebruik van verschillende media en technieken. Installaties met keramische beelden voor de openbare ruimte worden vaak gekenmerkt door een stripverhaalachtige enscenering. Ingrid Mol is de ontwerpster van het nieuwe monument voor Koningin Juliana dat in 2018 onthuld wordt op het Julianaplein bij het Centraal Station in Den Haag.

Op 14 december j.l. werd in het Stadhuis van Den Haag het ontwerp van Ingrid Mol voor het monument van Koningin Juliana publiek gemaakt. Met trots onthulde burgemeester Jozias van Aartsen het schaalmodel van het monument en een portret van Juliana.

Lees HIER verder.

(foto's; Mylene Siegers en Ingrid Mol)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOLLANDS WILD door manufactuur Beeldenhart

(een project van Ingrid Mol)

"Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van een plan dat nooit is uitgevoerd. Het betreft een plan dat Koning Willem II en mijn bedovergrootvader Anton Beeldenhart hadden.
Dat er in het verleden banden zijn geweest tussen Koning Willem II en mijn betovergrootvader is waarschijnlijk. Ik heb het hier over Anton Beeldenhart, hij leefde van 1818 tot 1880. Volgens mijn ouders heeft Anton Beeldenhart de koning een porselein manufactuur beloofd. Dergelijke manufacturen bestonden in Duitsland, Meissen, Nymphenburg, noem maar op. Dat zo een  manufactuur hier nooit gekomen is, is wonderlijk. Misschien heeft het met de sobere aard van de Nederlanders te maken, porselein is immers een luxe product. Ik heb de draad opgepakt en het plan alsnog tot uitvoer gebracht. De koning krijgt een beelden manufactuur die de naam Beeldenhart zal dragen.

Inmiddels is de eerste serie beelden met leden van het koningshuis gemaakt en afgelopen zomer op Paleis Soestdijk tentoongesteld. Het is tijd voor een nieuwe serie die in navolging van een serie, gemaakt in opdracht van Keizer August de Sterke, zal worden gemaakt. August de Sterke gaf Meissen de porseleinfabriek een order om porseleinen dieren voor zijn paleis in Dresden te maken. De dieren werden gemaakt door de beeldhouwer Kandler van wit porselein en op ware grootte.
In de lijn van deze Duitse porseleinfabriek maakt manufactuur Beeldenhart een serie dieren. De dieren komen in het wild in Nederland voor en daarom zal de serie de titel Hollands wild dragen. Deze serie is wederom een geschenk van Beeldenhart aan de koning en zijn volk.

Hiermee heb ik de belofte van Anton Beeldenhart min of meer ingewilligd, al is de invulling veranderd. Ik hoop dat de manufactuur en zijn producten u kunnen verheugen."

Leon S. Beeldenhart

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++