05 september 2010 t/m 16 oktober 2010

Linda Arts & Kristina Schuldt

Heden trapt het nieuwe seizoen af met een duotentoonstelling van schilders die zich rekenschap geven van de traditie waarin zij staan, waarvoor zij hebben gekozen. De een schildert abstract, de ander figuratief. De een voornamelijk zonder kleur, de ander nadrukkelijk met. De eerste contemplatief, berekenend, de ander juist zeer fel.

Linda Arts (Beneden Leeuwen, 1971) schildert abstract. Klinisch verklaard schildert zij vlakken met een verloop van wit via grijs naar zwart, of andersom. Door die vlakken op mathematische wijze ten opzichte van elkaar te plaatsen ontstaat een beeld, waarbij volumes lijken te ontstaan. Lijken, want dat is natuurlijk niet echt zo. Bij nadere beschouwing zie je dat de werken met de hand geschilderd zijn. Nauwkeurig, dat wel, maar met foutjes, of liever gezegd: onvolkomenheden.

Voor Kristina Schuldt (Moskou, 1982) is de onvolkomenheid haar onderwerp. De verbanning uit de Hof van Eden, de ellende die door het eten van de appel eigenlijk nooit meer is verdwenen. Of preciezer nog: de constante strijd tussen mensen onderling, bijvoorbeeld die tussen de seksen. De strijd binnen in jezelf, ijdelheid; het gevecht om de macht. Op krachtige, expressieve manier schildert zij de mens. Het kennelijke plezier dat zij beleeft aan het schilderen van deze doeken, maakt die strijd bijna komisch, en daarmee draaglijk.

Maar met het benadrukken van de verschillen tussen deze twee schilders zijn we pas halverwege, de overeenkomsten zijn wellicht even groot. Komt dat zien!

De opening van deze tentoonstelling is op zondag 5 september aanstaande om 13.00 uur. Op zaterdagavond 4 september kun je tijdens de Museumnacht Den Haag alvast een voorproefje nemen.

Editie!
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een editie uitgegeven met een prent van beide kunstenaars. in een luxe omslag.
Kristina Schuldt, Die Abraumerin, ets, 2010
Linda Arts, #117, C-print en zeefdruk, 2010
oplage: 20 exemplaren
formaat: 40 - 55 cm. (bladgrootte)
Bij voorintekening en tijdens de opening is deze prachtige editie te verkrijgen voor 350 euro. Daarna is de prijs 400 euro.