01 september 2012 t/m 07 oktober 2012

Napaku & Wouter van Riessen

NAPAKU
Piet van den Heuvel (1935 – 2004) die bekend was als NAPAKU is een ‘local hero’. Tot voor kort kwam je overal in Den Haag zijn ‘tag’ tegen. Op muren, lantarenpalen, elektriciteitshokjes en wc-brillen. Helaas zijn die uitingen snel aan het verdwijnen. Heden toont een klein maar fijn overzicht van het werk van NAPAKU met onder andere vliegtuigen, collages, foto’s, beelden, tekeningen en schetsboeken.

Wouter van Riessen
Wouter van Riessen woont sinds een jaar voor langere tijd in Los Angeles. Van daaruit houdt hij voor Heden een blog bij op http://www.heden.nu/. Bij Heden zijn nu voor het eerst de schilderijen te zien die hij daar maakte. Deze presentatie is de opmaat naar een grotere tentoonstelling die zal plaatsvinden als Wouter weer terug is in Nederland.

Heden nodigt je van harte uit voor de opening van de tentoonstelling van NAPAKU en Wouter van Riessen op zaterdag 1 september om 19.00 uur.

02 februari 2015 t/m 08 februari 2015

Heden op Rotterdam Contemporary

Heden staat van 4 tot en met 8 februari op Rotterdam Contemporary Art Fair (voorheen RAW Art Fair) in de Cruise Terminal. In stand 59 is er een selectie fotografie uit onze verhuur collectie te zien en nieuw werk van Anne Forest, Hinke Schreuders en Wouter van Riessen.

07 december 2015 t/m 23 januari 2016

Wouter van Riessen

Van 11 december tot en met zaterdag 23 januari 2016 is bij Heden de tentoonstelling van Wouter van Riessen te zien. Zijn nieuwste serie schilderijen, gebaseerd op de zonnebloemen van Vincent Van Gogh, staan hier centraal.

De nieuwste serie schilderijen van Wouter van Riessen is gebaseerd op de zonnebloemen van Vincent Van Gogh, met name de drie versies van Vijftien zonnebloemen in een vaas uit 1888 en 1889, die zich in musea in Amsterdam, Londen en Tokyo bevinden.

Iedere bloem bij Van Gogh heeft een eigen uitdrukking; sommige bloemen lijken verbaasd, vermoeid of stralen juist jeugdige nieuwsgierigheid uit. Ze wekken daarmee allerlei associaties op. Toen Van Riessen begon te schetsen ontstonden wekkers, lampen, vogels, cellen, bloedbanen en ogen als vanzelf. In plaats van een naturalistische kopie te maken, schildert Van Riessen subjectieve interpretaties. Hij laat zien hoe krachtig het fenomeen van associatie is en hoe uitgestrekt het veld van de verbeelding.

Het zelfportret heeft altijd een centrale plek in het werk van Van Riessen ingenomen. Zijn de zonnebloemen zelfportretten? De schilder zegt dat hij zich thuis voelt in de sfeer van de schilderijen, dat hij zichzelf er in kan herkennen. Wat is dat eigenlijk: een zelfportret? Het ontleden van het concept van het zelf is bij uitstek een artistieke uitdaging. Omdat het zo dicht bij staat, blijft het ongrijpbaar. Door de onontkoombare meerlagigheid is het alleen in metaforen en analogieën te benaderen. Associatie, het verbinden van de ene informatie met de andere, is in ieder geval essentieel voor hoe wij kunnen denken en voelen.

Terug naar Van Gogh. Door naar zijn werk te kijken, komt het in beweging, kan het samenkomen met eigen ervaringen en tot leven worden gewekt. Van Riessen laat zien wat er kan gebeuren als je tijd en aandacht geeft aan een beeld en je ermee verbindt. De verschillende variaties van Vijftien zonnebloemen in een vaas zijn te lezen als verschillende stemmingen waarin die schilderijen ervaren kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de schilderijen van Van Riessen op hun beurt ook weer voor zo een soort interpretatie openstaan.

Iedere moment dat je leeft, is een complex mengsel van allerlei indrukken. Er speelt zich simultaan van alles in je af: tegenstrijdige emoties, lichamelijke sensaties, vreemde invallen. In de bloemstillevens is dat ook zo. Iedere bloem heeft een eigen karakter, maar het boeket als geheel heeft dat ook. De verschillende bloemen hebben elk een eigen gezicht, maar die staan niet op zich zelf; ze vormen samen een geheel.

 

Lezing Van Gogh - Van Riessen op zondagmiddag 17 januari.

Op zondag 17 januari 2016 bent u van harte welkom bij de lezing Van Gogh - Van Riessen. Na een introductie op het leven en oeuvre van Vincent van Gogh (1853-1890) volgt een interview met de kunstenaar Wouter van Riessen (1967). Hierin zal hij zijn laatste werk toelichten.

Vincent van Gogh schilderde vele bloemstillevens. Toch kent iedereen hem waarschijnlijk vooral van de prachtige zonnebloemen die hij schilderde. Deze vormden het uitgangspunt voor de serie werken van Wouter van Riessen. Op welke manier, hoort u deze middag. De lezing wordt gegeven door Miranda Timmers BA (kunstgeschiedenis, Universiteit Leiden).

Programma:

15.00-15.15 u     inloop

15.15-16.00 u     lezing over Vincent van Gogh

16.00-16.15 u     pauze

16.15-16.45 u     interview met Wouter van Riessen

16.45-17.00 u     uitloop

Wil je hier bij zijn? RSVP bij Lia via lia@heden.nl

(deelname is gratis)