Datum
t/m

Joncquil Anatole de Benedictis Yani Chuang Met Found Footage presenteert Heden een groepstentoonstelling van Joncquil, Anatole de Benedictis en Yani Chuang. Deze drie kunstenaars werken allen met bestaande objecten en beelden als uitgangspunt. Voorwerpen worden ontdaan van hun functionaliteit en krijgen een nieuwe rol als autonoom object. De iconische - en soms ook symbolische - uitstraling die oorspronkelijk werd toegekend aan deze beelden wordt omgevormd naar een eigen beeldtaal met bijbehorende, nieuwe connotaties. Door reproductie en herhaling wordt tevens de waarde en het aura van het beeld ter discussie gesteld. Voor Joncquil zijn de handelingen die nodig zijn voor het tot stand komen van zijn werk essentieel. Zijn sculpturen zijn uitgebalanceerd en in totale harmonie, maar stralen ook iets omineus uit: er zit een dreiging in. Joncquil weet in zijn werk feilloos dit spanningsveld vast te leggen. Hij ontdoet bestaande voorwerpen van hun functie, voegt andere objecten toe en creëert zo nieuwe composities. Ook laat Joncquil taal en de interpretatie daarvan terugkomen in zijn werk, door dubbele betekenissen te benadrukken of de vervreemding op te zoeken in de vertaalslag van woord naar beeld. Anatole de Benedictis werkt vaak met bestaand beeld dat hij omvormt tot een eigen beeldtaal. Door ingrepen in de context, het toepassen van herhaling en het selectief inzetten van geladen beelden, creëert hij een eigen narratief. Door de inhoud los te weken van het beeld legt De Benedictis de gelaagdheid van zijn kunstwerken bloot en geeft de kijker de ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. Yani Chuang transformeert iconisch design - meubels die een heldere en herkenbare vorm hebben - tot nieuwe, vervreemdende, futuristische objecten. Met innovatieve ingrepen geeft zij deze iconen een nieuw gezicht. Door vernieuwende textieltechnieken te ontwikkelen combineert Chuang moeiteloos verrassende stoffen, schuimrubber en wol met traditionele materialen van de meubels waardoor zij hun oorspronkelijk functie verliezen.