17 maart 2017 t/m 29 april 2017

International Silence (Twan Janssen en Johannes Verwoerd) 'MUTE'

18 maart – 29 april 2017

Heden presenteert de eerste expositie van International Silence, een collectief van kunstenaars Twan Janssen en Johannes Verwoerd. International Silence opereert op het grensvlak tussen kunst en vormgeving,  Twan en Johannes onderzoeken het begrip “Stilte”, een schaars begrip in onze tijd.

De presentatie in Heden bestaat onder andere uit 3D geprinte lichtsculpturen en met mos begroeide verhuisdozen. De lichtsculpturen bevatten lithofanen. Van oudsher werden lithofanen (letterlijk: beeld in steen) uit marmer gesneden en waren een kostbaardere portretvorm dan bijvoorbeeld een geschilderd portret. De huidige techniek maakt het mogelijk dit eeuwenoude procedé opnieuw toe te passen, met beelden uit onze tijd. De beelden zijn opzettelijk niet bijzonder. Je komt ze tegen als je een middag doorbrengt op Facebook. Het zijn beelden die tot ons komen, ons overspoelen en op die manier ons wereldbeeld vormen.

Naast de lichtsculpturen met lithofanen is de 'Setlist Serie' te zien. Dit zijn driedimensionale lithofanen waarop setlists te zien zijn van concerten van door de kunstenaars geliefde bands. Een setlist is een lijst met nummers die gespeeld worden tijdens een concert. De wandobjecten zijn verstilde monumenten voor deze muzikale hoogtepunten uit de recente muziekgeschiedenis. Deze installatie is een wankel monument voor de beeldherrie die dagelijks onuitgenodigd tot ons komt. Alleen in stilte herinneren we ons het geluid wat we ooit hoorden, maar waar we misschien toen niet goed naar geluisterd hebben, even stilstaan bij een wereld die voorbijflitst. Even “Mute”.