29 oktober 2016 t/m 10 december 2016

Micha Patiniott, Oh! When love is gone, where does it go?

Tijdens de Haagse Museumnacht op zaterdagavond 29 oktober opende Nous Faes de solo tentoonstelling Oh! When love is gone, where does it go? van Micha Patiniott. 

Nous Faes is eigenaar en oprichter The Sociological Studio for Policy and Research.

De titel “Oh! When love is gone, where does it go?” komt uit een songtekst van de band 'Arcade Fire', en gaat over de mythe van Orpheus en Eurydice. Orpheus mag zijn geliefde Eurydice uit de onderwereld halen, maar onder één voorwaarde: zij loopt achter hem aan en hij mag niet naar haar omkijken. Onderweg groeien zijn twijfels: is ze er echt nog? Wanneer hij zich niet meer kan inhouden en zich omdraait, blijkt: ze waren inderdaad samen, totdat hij keek. Achteraf bezien was zijn onwetendheid zalig.

Het werk van Micha Patiniott probeert te wijzen naar datgene wat je niet kunt zien – volgens hem zit er tussen het moment van 'kijken' en 'niet kijken' iets heel interessants. Het is echter niet te vast te leggen. Je kunt er met geen enkele taal bij komen, ook niet met beeldtaal. Paradoxaal genoeg maakt hij er toch schilderijen over. Wat is dat dan, wat daar tussen zit? Zit er wel iets? En zo ja, waar gaat het naartoe als je er naar kijkt?

Download PDF voor het beschikbare werk van Micha Patiniott.

Download PDF for available works by Micha Patiniott