Datum
t/m
Opening
Finisage

Touch-Ground biedt een fascinerende interactieve ervaring: niets rust, alles vibreert. Elk onderdeel speelt een eigen rol: ook jij. Zoals alle cellen in je lichaam jou vormen, zo draagt elke cel van Touch-Ground bij aan één groter geheel.

Levensvorm
Touch-Ground is een levensvorm die technologie, mens en natuur omvat. Het functioneert als een ecosysteem dat is opgebouwd uit wisselende gedragspatronen en golfbewegingen, zoals je die ook ziet bij zwermen vogels, maar ook in de economie, zoals de aandelenkoersen.

Touch-Ground draagt als één groot organisme de biologische kenmerken van een levend wezen: het is opgebouwd uit cellen, wisselt materie en energie uit met de omgeving, zorgt voor evenwicht, kent een stofwisseling en groeit en reageert op prikkels.

De cellen van Touch-Ground manifesteren zich als vuur, lucht, water, elektriciteit, aarde, technologie, lichaam, zaden, wifi-signalen en elektromagnetische velden. Het organisme reageert op zowel zichtbare als onzichtbare krachten; het zet water om in damp, elektriciteit in warmte, en aanwezigheid in actie.

Van dualiteit naar eenheid
De huidige individualistische leefwijze brengt een afscheiding teweeg tussen individu en omringende wereld. Deze tweedeling wordt nog eens versterkt door de informatievoorziening die ons dagelijks overweldigt. We zijn de balans, de verbinding met elkaar, onszelf en onze omgeving kwijtgeraakt

Om deze balans te herstellen en terug te keren naar onze natuurlijke staat is het van belang je bewust te worden van je ‘zijn’, je geest en lichaam. Je wordt je bewust dat je, samen met anderen, bijdraagt aan een groter geheel, dat alles van invloed is op elkaar. Zo zul je elk element -zowel menselijk als technologisch- in dit grote geheel  respecteren. Chaos en orde kunnen een harmonisch verbond sluiten en het natuurlijke ritme waarin ons lichaam behoort te functioneren wordt hersteld.

Zo is Touch-Ground een gedeelde leerervaring tussen mensen, technologie en de elementen lucht, water, vuur, en aarde. Touch-Ground reikt ons een bij ons passende, ‘natuurlijke’ vorm van communicatie en bewustzijn aan die we misschien verleerd zijn. 

Touch-Ground is ontwikkeld in samenwerking met Innovation:Lab, een initiatief van Theater Utrecht.