Datum
t/m

Heden heeft ‘Four Horse Men’ geselecteerd voor Unlocked/Reconnected  omdat het verleden en het nu hierin samenkomen. De Bijbelse thematiek – een herkenbare verwijzing naar het begin der tijden – en de hedendaagse beeldtaal vormen tezamen een opmerkelijke synergie. De robuuste, donkere sculptuur waar de lichte, vluchtige damp uit opstijgt mag dan dreigend en onheilspellend lijken, maar biedt door het bescheiden formaat toch een ingetogen, open aanblik: het is een hartverwarmend reliek. ‘Four Horse Men’ bestaat uit een metalen sokkel met een keramische schaal, waarin de vier ruiters van de Apocalyps vanuit een vlammenzee opdoemen. Uit het zwarte bassin stijgt een wolk van waterdamp op, waardoor de figuren in mysterieuze nevelen zijn gehuld. Hun contouren worden langzaam zichtbaar door de wegtrekkende rook om vervolgens weer aan het zicht onttrokken te worden door een nieuwe wolk. Deze ‘suspense’ is kenmerkend voor het werk van Jaeger, waarin mythologie, volksverhalen en internetfolklore terugkerende thema’s zijn. Thijs Jaeger heeft sinds zijn werkperiode bij het EKWC keramiek als medium omarmd. ‘Four Horse Men’ is in 2019 aangekocht voor de collectie van Heden. Thijs Jaeger is in 2017 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.