Heden Startprijs 2020

15 september 2020

Marlot Meyer wint Heden Startprijs 2020                                                 

Tijdens de opening van het Eindexamenfestival van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag is de Heden Startprijs 2020 toegekend aan Marlot Meyer voor haar eindexamenwerk LIMB-O. Deze startprijs doelt op  begeleiding van talentvolle alumni van de KABK en omvat een solotentoonstelling bij Heden, een jaar lang begeleiding én productiebudget voor het maken van nieuw werk.

In het werk van Marlot Meyer vormen interactieve media, performance, participatie en de wisselwerking tussen offline en online de vitale elementen.

Met haar zorgvuldig uit lijnen en kleuren samengestelde installaties maakt Marlot interactieve ervaringsruimtes. Deze installaties worden levende organismen zodra het publiek participeert: iedere toeschouwer kan door persoonlijke input bepalen hoe het werk zich ‘gedraagt.’ Marlot maakt zelf fysiek deel uit van haar installaties en poogt zo te komen tot een nieuwe definitie van ‘het lichaam.’ Ze onderzoekt hoe ‘het lichaam’, samen met ‘energie’ en ‘geest’ tot interactie kan komen met de fysieke of virtuele wereld of de wereld als ‘tussenruimte.’

Het winnende kunstwerk: een levend organisme dat reageert op de input van de beschouwer

Met enthousiasme en overtuiging heeft de jury dit jaar gekozen voor Marlots eindexamenwerk LIMB-O. Het is een werk dat een dynamische interactie laat zien tussen fysieke installatie, menselijk lichaam, digitale interface, menselijke- en níet menselijke deelnemers. Eerst is er vooral de fysieke ervaring. Maar al snel wordt ook de conceptuele gelaagdheid onthuld. Via publieksdeelname, ‘lichaam’ en netwerk, zowel online als offline, wordt hier veraanschouwelijkt hoe het één voortdurend het ander voortbrengt. Daarmee vormt de installatie een prachtig web waarin door een continu proces van actie en reactie alles zich met elkaar verbonden toont. Met behulp van technologische tools wordt in deze ruimte de menselijke intuïtie aangemoedigd en een ongekend scala aan ervaringen mogelijk gemaakt.

Heden verheugt zich op de aanstaande samenwerking met Marlot en het presenteren van haar solotentoonstelling.

Eerdere winnaars van de Heden Startprijs waren:
Zahar Bondar 2019
kunrad, 2018
Lisa van Casand, 2017
Suzie van Staaveren, 2016
Jonas Raps, 2015