Marlot Meyer - Nominee VPRO Tegenlicht

20 november 2020

Heden Startprijs winnaar Marlot Meyer is genomineerd voor de VPRO Tegenlicht Pioniers 2020. Met haar afstudeerproject LIMB-O dingt zij mee naar deze prijs. 

We mogen elkaar niet aanraken, terwijl we elkaar digitaal op elk moment kunnen bereiken. Hoe blijven we in onze nieuwe samenleving verbonden, met de ander? Hoe blijven we elkaar raken met onze ideeën en maken we écht persoonlijk contact, ook al moet dat via schermen, data en algoritmes?

Ons lichaam en onze geest, en daarmee onze relatie met de wereld, zijn uit balans. De interactieve media-installatie LIMB-O richt de aandacht op de krachten en dialogen die zich voordoen in ons lichaam en de fysieke en technologische wereld om ons heen.

Een ruimte waar onze intuïtie wordt aangemoedigd om ons een zetje te geven in de richting van een breder scala aan mogelijke ervaringen. Technologie kan een nieuw soort waarneming bieden: een genetwerkte, gemeenschappelijke, reizende kennisvorming, die ons er uiteindelijk aan herinnert dat we eigenlijk al weten. 

Als bezoeker kun je, zowel off- als online, de interactie aangaan met de installatie en de kunstenaars lichaam, waarin jouw handeling haar lichaam in beweging kan zetten. Het is onmogelijk om specifieke acties of reacties aan te wijzen, aangezien alles verweven is en communiceert via livestreaming platforms, microprocessors, ventielen, perslucht, buizen, aanraaksensoren, opblaasbare objecten, lichamen, elektrische impulsen en het Internet. Wanneer je dit beseft, verdwijnt het onderscheid tussen wat we doen en wat er met ons gebeurt. We zien menselijk gedrag niet langer als een reactie op druk uit de omgeving, en begrijpen dat het gedrag van de omgeving juist onlosmakelijk met ons is verbonden.

In het voorjaar van 2021 is een nieuwe versie van LIMB-O te zien en te ervaren bij Heden.

Foto: Charlotte Brand, courtesy KABK