Piet Dieleman | Herbarium

10 december 2021

De Hedencollectie omvat een flink aantal werken van beeldhouwer, schilder, tekenaar, graficus en fotograaf Pieter Lein Dieleman (Arnemuiden, 1956). Recentelijk heeft Heden deze deelcollectie kunnen uitbreiden met een monoprint uit de serie Herbarium (2020)

Herbarium
In de zomer van 2019 start Piet Dieleman met deze serie, die inmiddels  honderden unieke drukken telt. In Herbarium brengt Dieleman zijn bewondering voor de natuur tot uitdrukking. Hij beseft dat het ondoenlijk is haar overvloed en veelvormigheid volledig in beeld te vangen. Toch doet hij in Herbarium een poging de essentie van planten te vangen en hun bestaan te vereeuwigen. Via de drukpers. Dit komt feitelijk neer op een onnatuurlijke, zelfs brute handeling: de weerloze plant wordt immers onomkeerbaar aan de natuur onttrokken, losgerukt uit haar voedingsbodem, verpletterd door de drukpers, met als residu een levenloze afschaduwing van wat deze ooit was. Bij elke afdruk weer verkent Dieleman op creatieve wijze deze onvermijdelijke paradox.

Ontwikkeling
Na een opleiding aan de MTS voor Fotografie en Fototechniek in Den Haag volgt Dieleman in de jaren 1975-1980 de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Aan het begin van de jaren tachtig komt zijn carrière goed op stoom. Dieleman  krijgt zijn eerste solotentoonstelling in Galerie ’t Venster in Rotterdam, ontvangt een stipendium van de Rotterdamse Kunststichting en wint een aantal prijzen, onder andere de aanmoedigingsprijs voor jong Zeeuws talent (1982) en de Bommel Van Dam prijs (1983). Gedurende de jaren 1987-1992 is hij actief met  een werkbeurs van WVC.

Dieleman werkt voornamelijk seriematig en abstract en is begin jaren tachtig lid van De Nieuwe Wilden, tot welke stroming onder andere ook Erik Andriesse, Peter Klashorst en Maarten van der Ploeg worden gerekend. Internationaal staat deze kunststroming bekend als neo-expressionisme, met als exponenten onder meer Kiefer, Baselitz, Schnabel en Salle.

Ook een werk van Piet Dieleman in uw huis of kantoor? Voor een overzicht van de Hedencollectie zie www.heden.nl