Anatole de Benedictis

02 mei 2017

Tegelijkertijd met de tentoonstelling van Suzie van Staaveren opent de tentoonstelling Stagger van Anatole de Benedictis bij Heden Annex. Met Annex biedt Heden een podium voor jong, Haags talent en ruimte voor experiment. Deze serie tentoonstellingen in de kelderruimte van Heden loopt parallel aan het reguliere tentoonstellingsprogramma. Met een herkenbare beeldtaal schept Anatole de Benedictis zijn eigen orde in een complexe werkelijkheid. Hij maakt met zijn tekeningen verbanden tussen tekst en beeld zichtbaar en spoort tegelijkertijd de kijker aan om zelf invulling te geven aan de inhoud van het beeld. Kom naar de opening van Anatole en Suzie op zaterdag 13 mei om 17 uur.