Lisa van Casand

Het werk van Lisa van Casand is onderzoekend en uitnodigend, zij won in 2017 de Heden Startprijs. De jury was onder de indruk van haar talent om een complex onderzoek te vertalen naar een presentatie die esthetisch aantrekkelijk is, maar die ook aanzet tot nadenken. In de serie Fluorescent Signals, 2017 experimenteert Casand met metingen van het stressniveau van planten in situaties waarin ze niet optimaal kunnen functioneren. De planten zijn blootgesteld aan verschillende omstandigheden: vuur, chloor, zoutzuur, kokend water, uitdroging en opname van azijn door de wortels. Als gevolg van stress verloopt fotosynthese niet goed, wat weer leidt tot hoge fluorescentie. Lage fluorescentie betekent dat de plant stressvrij is. De fluorescentie is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar kan onder gecontroleerde omstandigheden gemeten en gefotografeerd worden.

Beschikbare werken